آمار

بوؤز: گردسن، وامج
آمار صفحه
صفحه‌های محتوایی۵٬۶۸۲
صفحات
(تمام صفحه‌های این ویکی، از جمله صفحه‌های بحث، تغییرمسیر و غیره)
۱۱٬۹۱۰
پرونده‌های بارگذاری‌شده۸۰۷
آمار ویرایش‌ها
ویرایش صفحه‌ها از هنگامی که Wikipedia راه‌اندازی شده۵۳٬۵۱۵
متوسط ویرایش‌ها به ازای هر صفحه۴٫۴۹
کارگيرˇ آمار
کارگيرؤن ثبتˇ نام بؤده۹٬۶۴۷
کاربران فعال (فهرست اعضا)
(کاربرانی که در ۳۰ روز قبل فعالیتی انجام داده‌اند)
۱۵
ربات‌ها (فهرست اعضا)۹
کيا'ن (فهرست اعضا)۳
شأردويرؤن (فهرست اعضا)۰
ویکیبدان (فهرست اعضا)۰
سازندگان حساب کاربری (فهرست اعضا)۰
درون‌ریزان (فهرست اعضا)۰
واردکنندگان تراویکی (فهرست اعضا)۰
معافیت‌ها از قطع دسترسی آی‌پی (فهرست اعضا)۰
پنهانگران (فهرست اعضا)۰
کاربران تأییدشده (فهرست اعضا)۰
ربات‌های بحث‌های ساختارمند (فهرست اعضا)۱
بازرسان کاربر (فهرست اعضا)۰
آمارهای دیگر
Words in all content pages۳۶۰٬۴۸۳
پیام‌های انبوه در صف۰